Söderköpings Brukshundklubb

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Söderköpings Brukshundklubb, Mariehov, 614 92 Söderköping.

Postadress: Söderköpings Brukshundklubb, Klarsjökärr Gård 1, 614 92 Söderköping.

Bankgiro: 208-7443

Bankgiro tävling: 283-1154

Telefon: 070-671 25 37 (används framförallt vid tävling)

E-post: info@soderkopingsbk.com

Bilder från klubben